Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Seksualiteitscoach De Seksualiteitscoach, gevestigd aan De sluijs 14 4791 KE Klundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
Website: www.seksualiteitscoach.nl
Adres: De sluijs 14 4791 KE Klundert
Telefoonnummer: +31638198793
Emailadres: info@seksualiteitscoach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


De Seksualiteitscoach verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of de social media pagina’s van de Seksualiteitscoach te volgen, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website (facebookpixel)
– Bankrekeningnummer i.v.m. betalingen
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Seksualiteitscoach verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– seksuele leven
– gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De Seksualiteitscoach verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren (Om je te helpen bij jouw hulpvraag).
– De Seksualiteitscoach analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (Profilering)
– Noodzaak bij uitvoering van een overeenkomst.
– De Seksualiteitscoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Wat gebeurt er als persoonsgegevens niet worden gedeeld?

Wanneer persoonsgegevens niet worden gedeeld, kan de gevraagde dienstverlening niet worden geleverd.

Gegevens die online worden gepubliceerd

Na toestemming worden deze gegevens online gepubliceerd in bijvoorbeeld een review of bericht op social media.

– Naam
– Leeftijd
– Geslacht
– Profielfoto
– Zelf verstrekte informatie en gegevens over bijvoorbeeld je relatie.

Een review kan geanonimiseerd worden door de naam en profielfoto weg te laten.
Reeds gepubliceerde reviews kunnen op verzoek later geanonimiseerd worden.


Geautomatiseerde besluitvorming


De Seksualiteitscoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Seksualiteitscoach) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De Seksualiteitscoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Naam, Zolang je ingeschreven blijft staan voor het ontvangen van emails of wanneer je klant bent 7 jaar t.b.v. correspondentie en administratie
– Adres, 7 jaar t.b.v. administratie en belastingplicht
– Geslacht, zolang je de Social Media kanalen van de Seksualiteitscoach blijft volgen.
– Telefoonnummer, 5 jaar t.b.v. uitvoeren dienstverlening
– Emailadres, zolang je ingeschreven blijft staan op de maillijst of wanneer je klant bent 7 jaar t.b.v. correspondentie en administratie
– Ip-adres, tot 1 jaar na laatste website bezoek t.b.v. functioneren website en gericht aanbieden diensten en producten
– Activiteiten website, tot 1 jaar na laatste website bezoek t.b.v. functioneren website
– Overige persoonsgegevens, 5 jaar t.b.v. uitvoeren dienstverlening
– Betalingsgegevens, 7 jaar t.b.v. administratie en belastingplicht

Delen van persoonsgegevens met derden


De Seksualiteitscoach deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Seksualiteitscoach blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Seksualiteitscoach jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
– Hostingprovider: Functioneren van de website
– Mollie: Uitvoeren van betalingen
– Woocommerce: Het plaatsen van bestellingen
– Webinargeek: Het houden van webinars
– Activecampaign: Versturen van emails
– Microsoft (Outlook): Correspondentie
– Website plugins zoals Survey Master en Aksimet: Functioneren van de website

Medische gegevens of de besproken informatie tijdens coachingstrajecten wordt niet met derden gedeeld. Tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven en dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld doorverwijzingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


De Seksualiteitscoach gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Seksualiteitscoach gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Facebook pixel: analytische cookie die website bezoek traceert ten behoeve van het gericht tonen van advertenties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@seksualiteitscoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. De Seksualiteitscoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. De Seksualiteitscoach wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen


Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg deze privacyverklaring regelmatig. Inhoudelijke wijzigingen zullen door middel van vermelding in een email worden aangekondigd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Seksualiteitscoach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@seksualiteitscoach.nl